Saltar a continguts

AMPA SANT CRISTÒFOR

Navegació

Menú principal

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 Política de privacitat 

 
Avís Legal 
 
Dades Identificatives 
En compliment amb el deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, desde l’AMPA CEIP Sant Cristòfor, t’informem que: 
L’Associació responsable del tractament de les teves dades es l’AMPA CEIP Sant Cristòfor amb domicili al carrer Mossèn Cinto Verdaguer,2, 08859 Begues amb NIF: G59530113 i Número Registre d’associacions veïnals de l’Ajuntament de Begues: 49. Correu electrònic de contacte ampasantcristofor@gmail.com 
L’objectiu del seu lloc web és facilitar informació dels diversos serveis que ofereix l’entitat per a tots els membres de l’assossiació així com a la resta d’usuaris en el seu accés al lloc web. 
 
Condicions del lloc web 
L’accés al lloc web concedeix la condició d’usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves, de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal. 
 
Ús del lloc web i acceptació 
L'usuari pot fer ús dels serveis i utilitats oferts per l'AMPA CEIP Sant Cristòfor a través del portal  web http://ampasc.begues.clicportal.com, de conformitat amb la LLei, aquest avís legal i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement. 
Les dades personals que s'envïin de forma voluntària per l'usuari de la web seran trameses comptant amb el consentiment exprés del mateix, coneixent la finalitat del tractament per part de l'AMPA CEIP Sant Cristòfor com a responsable dels fitxers. 
Les dades que siguin recollides pel responsable a través del correu electrònic seran utilitzades amb la finalitat de comunicació d'informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades per l'associació, sobre educació i temes d'interès. 
Així mateix, la seva acceptació al present avís legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perque l'AMPA CEIP Sant Cristòfor pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o 
un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la LLei 34/2002, se Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquests tipus de comunicacions, pot dirigir-se a l'AMPA Escola Sant Cristòfor, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic ampasantcristòfor@gmail.com, manifestant la seva voluntat. 
L'AMPA CEIP Sant Cristòfor, no transmet, ven transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per LLei; que sigui necessari a efectes contractuals; o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho. 
L'usuari s'haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, en cada moment, a la seva situació actual. 
Exclusió de responsabilitats i garanties 
El present avís legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a la disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l'Article 10 de la LLei 34/2002, d'11 de uliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç Electrònic. S'informa dels següents punts: 
L'AMPA Escola Sant Cristòfor, exclou amb tota l'extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. 
L'AMPA Escola Sant Cristòfor no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al lloc web i/o utilització de les informacions contingudes en la mateixa. 
El contingut del lloc web és merament informatiu, sense que pugui ser utilitzat amb un altre objecte que la descripció dels serveis de l'AMPA Escola Sant Cristòfor ofereix. Cap responsabilitat podrà ser reclamada pels continguts del present llow web en ser únicament informatius i no vinculants. 
Legislació i jurisdicció 
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola i la jurisdicció competent, a la qual se sotmeten expressament les parts. 
POLÍTICA DE PRIVACITAT 
A través del present comunicat l'AMPA CEIP Sant Cristòfor,amb domicili C/Mossen Cinto Verdaguer, 2 08859 Begues i correu electrònic ampasantcristofor@gmail.com, posa en coneixement dels usuaris del lloc web xxxxxxxx la seva política de protecció de dades de caràcter 
personal, amb la finalitat d'informar a qui utilitza aquest lloc web que ho fa sota la seva responsabilitat. 
L'usuari d'aquest lloc web, mitjançant el seu accès al mateix, s'obliga a utilitzar-lo de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de ´'incompliment d'aquesta obligació.  
L'AMPA Escola Sant Cristòfor es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, l'AMPA CEIP Sant Cristòfor comunicarà en aquest lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. 
La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recaptades en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la LLei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament. 
Protecció de dades de caràcter personal 
El dret de informació 
D'acord amb l'article 5 LOPD 15/1999 de 13 de Desembre, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, s'informa als usuaris que en el cas que ens envïin les seves dades a través d'un correu electrònic, les seves dades personals poden quedar incorporats als fitxers de titularitat de l'AMPA CEIP Sant Cristòfor i això amb la finalitat de poder gestionar la relació existent entre les parts, sent incorporades en la nostra base de dades. 
L'usuari que envïi les seves dades, tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada, que hagi estat recopilada en els nostres fitxers, sol.licitar la seva rectificació o cancel.lació, així com oposar-se al seu tractament. 
Així mateix, l'usuari que faciliti les seves dades, haurà de mantenir-les actualitzades i comunicar al responsable del fitxer qualsevol modificació. 
 
El consentiment informat 
En conseqüència, els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal en aquest lloc web, consenten de forma inequívoca la possibilitat di'incorporació dels mateixos als fitxers dels quals és responsable l'AMPA CEIP Sant Cristòfor a la finalitat específicament determinada anteriorment. 
Cessió i principi de seguretat de les dades 
S'informa i garanteix expressament als usuaris, que les seves dades personals no seran cedides en cap cas, a terceres parts per finalitats diferents a les expressades. 
En cas que fos necessari realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia se sol.licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars. 
 
Annex: documentació pdf  (pdf 429.82KB)